Arbetssätt

En försäkringsförmedlares uppgift är att som representant för kunden finna den försäkrings-, spar eller placeringslösning som bäst svarar mot företagets eller privatpersonens behov. Försäkringsförmedlaren hjälper sin kund att välja bland de olika produkter som finns i det urval av försäkringsbolag som förmedlaren jobbar med, jämför bland annat villkor och avgifter, utveckling etc. Försäkringsförmedlaren arbetar på följande sätt:

  • Försäkringsförmedlaren gör en behovsanalys av aktuellt försäkrings-, spar och placeringsbehov tillsammans med kunden
  • Försäkringsförmedlaren tar in uppgifter från de försäkringsbolagen som kunden sedan tidigare har försäkringar i
  • Försäkringsförmedlaren utvärderar befintliga försäkringar och tar fram och utvärderar offerter från olika försäkringsgivare
  • Försäkringsförmedlaren delger kunden sina synpunkter utifrån villkor och premier m m

Kunden bestämmer sedan tillsammmans med förmedlaren vilket alternativ denne önskar. Därefter placeras försäkringen eller sparande i enlighet med lämnad offert. Försäkringsförmedlaren handhar sedan skötseln av kundens försäkringar via en så kallad skötselfullmakt och bistår kunden när förutsättningarna i försäkringsbehoven ändras. 
Förmedlaren får sin ersättning i från försäkringbolaget där försäkringen har placerats i form av en försäljningsersättning samt löpande ersättning för att sköta kundens försäkring. Observera att det kostar aldrig mer att anlita en försäkringsförmedlare än att köpa produkten direkt från försäkringsbolaget.

JP Spar & Försäkring AB  •  Drottninggatan 18  •  652 25  KARLSTAD  •  Tel. 054-21 50 60  •  Fax: 054-21 50 05  •  E-post: info@j-p.nu