gallery/uploads-tx_templavoila-header2-4
gallery/uploads-tx_templavoila-Logo2

Fordon

Vi löser försäkringsbehovet för både registreringspliktiga och icke registreringspliktiga fordon.

  • Åkerier.
  • Entreprenad- o anläggningsmaskiner.
  • Personbilsflottor.
  • Enstaka företagsägda fordon.
  • Taxiföreningar.
  • Bussföretag.
  • Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad. 
     

Alla fordon som flyttar sig av egen kraft, där en förare kan åka med, är trafikförsäkringspliktiga!

Alt text

JP Spar & Försäkring AB  •  Drottninggatan 18  •  652 25  KARLSTAD  •  Tel. 054-21 50 60  •  Fax: 054-21 50 05  •  E-post: info@j-p.nu