Fordon

Vi löser försäkringsbehovet för både registreringspliktiga och icke registreringspliktiga fordon.

  • Åkerier.
  • Entreprenad- o anläggningsmaskiner.
  • Personbilsflottor.
  • Enstaka företagsägda fordon.
  • Taxiföreningar.
  • Bussföretag.
  • Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad. 
     

Alla fordon som flyttar sig av egen kraft, där en förare kan åka med, är trafikförsäkringspliktiga!

Alt text