Fondplattform

Som anknutna ombud till värdepappersbolaget United Securities AB kan vi hjälpa våra kunder med direktinvesteringar i fonder. Du kan som kund flytta de fonder som du har idag till en depå i Strukturinvest Fondkommission och på så sätt komma åt ett stort antal fonder samt vår rådgivning kring dessa.

Alt text