Fastighetsförsäkring

Vi kan hjälpa dig upphandla och sköta fastighetsförsäkring både i svenska och utländska försäkringsbolag. Vi har lång erfarenhet inom fastighetsförsäkring.

  • Bostadsfastigheter, enstaka eller större fastighetsbetånd.
  • Bostadsrättsföreningar.
  • Kommersiella industrifastigheter.
  • Kommunala fastighetsbestånd.
  • Idrottsanläggningar.
  • Köpcenter
  • Alt text