Om företaget

Vi är ett försäkringsförmedlarföretag som grundades 1993 av Johan Thorén & Peter Klug. Vi är godkända av finansinspektionen och medlemmar i SFM - Svenska Försäkringsförmedlares Förening. Vi är även anknutna ombud till det Swedsec anslutna värdepappersbolaget United Securites AB, och förmedlar därigenom olika placeringslösningar.

Verksamheten omfattar både liv och sakförsäkringsförmedling.